Aktualności

 • Droga do wolności finansowej (cz. 20)

  W poprzednim artykule pisałam o upadłości firm, dzisiaj o upadłości konsumenckiej. Najdogodniejszą i najbardziej popularną formą oddłużenia osób fizycznych jest bez wątpienia upadłość konsumencka. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce rośnie ilość osób, które zaprzestają płacić swoje zobowiązania.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 19)

  Kolejną formą restrukturyzacji naszych długów firmowych jest upadłość firmy. Czy Bóg zgadza się na naszą upadłość? Odpowiadam – na pewno nie. Wielokrotnie wskazywałam w Piśmie Świętym na pouczenia od Boga w sprawie zadłużania i prowadzenia nierozsądnie gospodarki naszymi środkami finansowymi.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 18)

  Dzisiaj kolejna forma restrukturyzacji dla firm – restrukturyzacja sanacyjna. Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym zaangażowaniem organów władzy publicznej w procesie ratowania przedsiębiorstw. Postępowanie może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 17)

  W poprzednim artykule opisałam restrukturyzację układową jako jedną z form prawnych rozwiązania naszych problemów finansowych. Dzisiaj kolejne postępowanie – Przyspieszone postępowanie układowe.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 16)

  Niekorzystna sytuacja finansowa, utrata klientów, chwilowe przestoje, zła koniunktura rynku może być przyczyną problemów finansowych przedsiębiorcy. Właściciele firm muszą szukać oszczędności. Złym rozwiązaniem jest zaciąganie następnych kredytów. Czasami wprowadzenie radykalnych oszczędności w firmie nie poprawia płynności finansowej, przychody nie pokrywają kosztów, dalsze prowadzenie działalności staje się nieopłacalne, a przedsiębiorcy grozi upadłość.

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2021