Aktualności

  • Droga do wolności finansowej (cz. 15)

    Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą mając trudności finansowe nie wie, że może skorzystać z nowego prawa restrukturyzacyjnego, które obowiązuje od 1.01.2016 r. Przed podpisaniem nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jedynym rozwiązaniem była likwidacja firmy i ogłoszenie upadłości, co wiązało się z konsekwencjami zamknięcia firmy. Obecnie mamy nowe prawo naprawcze, niestety bardzo mało się o tym mówi i przedsiębiorcy nie mają na ten temat wiedzy.

  • Szczególne Wyróżnienie w plebiscycie Sudeckie Kryształy

    Nasza kancelaria otrzymała Szczególne Wyróżnienie w plebiscycie organizowanym przez Telewizję Sudecką Sudeckie Kryształy w kategorii Najlepsza firma rodzinna 2015 roku. Pełna relacja z gali.

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2021