Droga do wolności finansowej (cz. 22)

Dzisiaj trochę o firmach windykacyjnych . Firmy windykacyjne powstają jak grzyby po deszczu . Coraz więcej osób zadłużonych to i firm windykacyjnych coraz więcej . Intratny interes kwitnie . Firmy windykacyjne to wielki kapitał , mają moc , reklamują się w telewizji . Wszystkie prywatne banki otwierają swoje firmy windykacyjne . W telewizji firmy windykacyjne przedstawiają się jako przyjazne dłużnikom , ale w praktyce najczęściej tak nie jest . Firmy windykacyjne prawie zawsze zatrudniają osoby mocno charakterne , silne psychiczne i zdeterminowane aby wyciągnąć od dłużnika kasę . Najczęściej są to osoby średniego wykształcenia , zatrudniane na najniższe wynagrodzenie , a dodatkowo dorabiają sobie procentem od odzyskanych długów . Pracownicy firm windykacyjnych są odpowiednio szkoleni , jak rozmawiać z dłużnikiem i jak za wszelką cenę odzyskać dług . Długi trzeba płacić , ale w sposób możliwy i godny . Pisałam już , że często dłużnik popada w tarapaty nie ze swojej winy i ma możliwości prawne wyjść z tych problemów . Firmy windykacyjne tego nie akceptują . Jeżeli stajesz się dłużnikiem banku czy innego wierzyciela staraj się na początek podpisać ugodę lub restrukturyzację . Jeśli twój dług zostanie sprzedany do firmy windykacyjnej lub firma windykacyjna nim zarządza musisz uzbroić się w cierpliwość i konsekwentnie bronić się przed ich atakami .Firma windykacyjna musi działać zgodnie z prawem , a często tego nie robi . Jeżeli oddałeś sprawę do sądu i złożyłeś wniosek o restrukturyzację lub upadłość nie kontaktuj się z firmą windykacyjną . Pracownicy firm windykacyjnych są przebiegli i natarczywi . Potrafią dzwonić kilka razy dziennie , straszyć komornikiem , sądem , poniżać , wyzywać od przestępców . Często wmawiają , że dłużnik to ktoś gorszy i trzeba się tego wstydzić , że ma się długi . Interes społeczny , dobro kraju czy sprawiedliwość nie są absolutnie wartościami , którymi kierują się pracownicy firm windykacyjnych wręcz przeciwnie – interes własny i chęć zarobku to norma windykacji . Firmy windykacyjne bazują na braku wiedzy prawa cywilnego przez dłużników , często wymaga się spłaty wierzytelności przedawnionych a w przypadku oddania sprawy do sądu – bezskutecznych , ponieważ wszelkie egzekucje są w takim przypadku wstrzymane . Firmy windykacyjne skupują długi za 10 % wartości , do całej wartości długu doliczają swoje odsetki i opłaty . Długi urastają do niebotycznych wielkości , są nie do spłaty .Windykatorzy chwytają się różnych sposobów odzyskania długów : uporczywie wydzwaniają i straszą , nękają wizytami w domu i pracy , zostawiają informacje u sąsiadów , przysyłają wezwania pocztowe i mailowe .Każdej osobie nękanej przez firmy windykacyjne przysługuje prawo obrony . Nie należy podawać swoich danych dzwoniącym pracownikom firm windykacyjnych informując ich , że wszelkie rozmowy są nagrywane i będą powiadomione organy ścigania o nękaniu telefonami .Żądać informacji na piśmie i zgadzać się na oddanie sprawy do sądu .Nie odpowiadać na pisma z firmy windykacyjnej , bo jest to traktowane jako przyznanie się do długu . Nigdy nie wpuszczać do domu czy pracy windykatorów , oni nie maja prawa wchodzić na prywatny teren , tylko komornik po okazaniu dokumentu i postanowienia sądu o egzekucji ma prawo do oglądania naszego majątku . Nie dawać się zastraszać , informować prokuraturę , policję o nękaniu przez firmy windykacyjne . Zawiadomić prawnika o niedopuszczalnych praktykach prowadzonych przez firmy windykacyjne . Emocje należy opanować i nie negocjować , nie pożyczaliśmy od firmy windykacyjnej i nic im nie jesteśmy dłużni .Każdy , kto doświadczył jakiegokolwiek kontaktu z firma windykacyjną , powinien być czujny i odbierać każdą korespondencję nadana listem poleconym . Jeśli dłużnik otrzyma nakaz zapłaty z sądu , powinien udać się z nim do prawnika , celem sporządzenia sprzeciwu od tego nakazu .Na taki krok mamy jedynie 14 dni . Korespondencja sądowa nie odebrana w terminie , powraca do sądu ze skutkiem doręczenia a zawarty w niej nakaz zapłaty uprawomocnia się . Uwaga na nieuczciwe działania firm windykacyjnych – podają niewłaściwy adres zamieszkania dłużnika , celem uniknięcia konfrontacji w sądzie z dłużnikiem . W takiej sytuacji można wnosić o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu . Podsumowując , dłużnik to nie przestępca , ma swoje prawa i nie wolno dać się zastraszać i wykorzystywać przez firmy windykacyjne .
Motto na dzisiaj :
Panie chroń nas przed nieuczciwą windykacją .

Danuta Basoń

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2021