Szanowny Kliencie

Szanowny Kliencie Kancelarii Podatkowej S.C. Danuta i Bogusław Basoń.

W trosce o dalszą współpracę z Państwem postanowiliśmy napisać do Państwa kilka naszych spostrzeżeń.

W związku z deregulacją zawodu doradcy podatkowego w mc 08/2014 na rynku pojawiło się dużo nowych biur rachunkowych. Coraz częściej jesteśmy informowani przez naszych klientów, że mają propozycję przejścia do nowo otwartych biur, które to proponują znacznie niższe ceny za usługi księgowe.

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji co do zrezygnowania z naszych usług i przejścia do innych biur. Przypominamy, że na rynku działamy od 26 lat. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu Państwa dokumentów księgowych. Niejednokrotnie byliśmy weryfikowani przez US i ZUS, kontrole te wypadają bardzo dobrze. W okresie 26 lat mieliśmy 2 szkody z tytułu pomyłek powstałych w naszej kancelarii. Posiadamy wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku mylnie prowadzonej dokumentacji. Zatrudniamy wysoko kwalifikowanych pracowników. Pracujemy na legalnych oprogramowaniach, cały czas doszkalamy się na różnego rodzaju szkoleniach i seminariach. Zakupujemy coraz to nowe pozycje książkowe z zakresu prawa podatkowego, ZUS i prawa pracy, ponieważ chcemy posiadać wiedzę na temat wszystkich zmian podatkowych. Wiedza ta jest Nam niezbędna do prawidłowego prowadzenia Państwa dokumentacji. Jesteśmy również podatnikiem podatku VAT i prosimy o niezapominanie, że w kwocie, którą płacicie Państwo za usługę jest zawarty podatek VAT, który następnie odliczacie sobie Państwo od swojego vatu, który przypadł Wam do zapłaty do US. Nowe biura mogą otwierać osoby bez wykształcenia prawniczego, ekonomicznego, bez przygotowania zawodowego, bez obowiązku zdawania egzaminów na doradców podatkowych i księgowych. Są to najczęściej osoby, które nie posiadają żadnego przygotowania zawodowego. Bardzo często firmy z braku środków finansowych pracują na nielegalnych oprogramowaniach i bez ubezpieczenia od odpowiedzialności za źle rozliczaną dokumentacją księgową. Obowiązek ubezpieczenia nikt nie weryfikuje, a więc można prowadzić działalność bez niego. Firmy te nie są vatowcami, więc opłata w takim biurze jest ceną brutto bez prawa do odliczenia podatku VAT.

Przykład:

Jeżeli płacą Państwo w naszej kancelarii 500 zł. brutto to odliczycie od swojego VAT-u do zapłaty 94 zł i księgujecie do swoich kosztów kwotę netto 406 zł. zyskujecie 18 % podatku dochodowego w kwocie 73 zł W konsekwencji usługa kosztuje Państwa 500 – 94 (VAT) – 73 (pod doch) = 333 zł Przy propozycji z innego biura kwoty za usługę 250 zł VAT-u nie odliczycie tylko podatek dochodowy 18% - 45 zł Usługa kosztuje zatem 205 zł Różnica to kwota 128 zł Nowo otwarte biuro na początku żeby pozyskać klientów obniża ceny, ale za jakiś czas gdy będzie musiało płacić duży ZUS, czynsz za biuro, ponosić koszty zatrudnienia pracownika i stanie się podatnikiem VAT, zmuszone będzie podnieść ceny za usługę, ponieważ prowadzenie biura będzie nieopłacalne. A gdzie przy tym koszty za dokształcanie, ubezpieczenie itp.? Przechodzenie do nowo otwartego biura, gdzie nie znacie Państwo kwalifikacji osoby, która będzie rozliczała Państwa podatki jest bardzo ryzykowne. W sytuacji braku ubezpieczenia lub posiadania niskiego ubezpieczenia spowoduje 100% odpowiedzialności Państwa za błędy podatkowe. Dochodzenie na drodze sądowej z powództwa cywilnego z tytułu ewentualnych szkód będzie długotrwałe i bardzo często nie do odzyskania.

W związku z powyższym prosimy o dokładne przeanalizowanie ewentualnej decyzji co do zmiany biura. Czasami kierowanie się tylko ceną za usługę a nie jakością prowadzonych usług może okazać się dla Państwa niekorzystne i może być związane z kłopotami z organami podatkowymi i ZUS. Koszty odsetek i kar wynikające z ustawy karnoskarbowej są bardzo duże i dotkliwe.

Licząc na dalszą współpracę życzymy Państwu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Z poważaniem
Danuta Basoń, Bogusław Basoń

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2021