#restrukturyzacja

 • Droga do wolności finansowej (cz. 15)

  Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą mając trudności finansowe nie wie, że może skorzystać z nowego prawa restrukturyzacyjnego, które obowiązuje od 1.01.2016 r. Przed podpisaniem nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jedynym rozwiązaniem była likwidacja firmy i ogłoszenie upadłości, co wiązało się z konsekwencjami zamknięcia firmy. Obecnie mamy nowe prawo naprawcze, niestety bardzo mało się o tym mówi i przedsiębiorcy nie mają na ten temat wiedzy.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 16)

  Niekorzystna sytuacja finansowa, utrata klientów, chwilowe przestoje, zła koniunktura rynku może być przyczyną problemów finansowych przedsiębiorcy. Właściciele firm muszą szukać oszczędności. Złym rozwiązaniem jest zaciąganie następnych kredytów. Czasami wprowadzenie radykalnych oszczędności w firmie nie poprawia płynności finansowej, przychody nie pokrywają kosztów, dalsze prowadzenie działalności staje się nieopłacalne, a przedsiębiorcy grozi upadłość.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 17)

  W poprzednim artykule opisałam restrukturyzację układową jako jedną z form prawnych rozwiązania naszych problemów finansowych. Dzisiaj kolejne postępowanie – Przyspieszone postępowanie układowe.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 18)

  Dzisiaj kolejna forma restrukturyzacji dla firm – restrukturyzacja sanacyjna. Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym zaangażowaniem organów władzy publicznej w procesie ratowania przedsiębiorstw. Postępowanie może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 19)

  Kolejną formą restrukturyzacji naszych długów firmowych jest upadłość firmy. Czy Bóg zgadza się na naszą upadłość? Odpowiadam – na pewno nie. Wielokrotnie wskazywałam w Piśmie Świętym na pouczenia od Boga w sprawie zadłużania i prowadzenia nierozsądnie gospodarki naszymi środkami finansowymi.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 20)

  W poprzednim artykule pisałam o upadłości firm, dzisiaj o upadłości konsumenckiej. Najdogodniejszą i najbardziej popularną formą oddłużenia osób fizycznych jest bez wątpienia upadłość konsumencka. Z danych statystycznych wynika, że w Polsce rośnie ilość osób, które zaprzestają płacić swoje zobowiązania.

 • Droga do wolności finansowej (cz. 21)

  W ostatnich artykułach napisałam o prawnych możliwościach wyjścia z problemów finansowych. W przypadku decyzji o restrukturyzacji lub upadłości i złożeniu wniosków do sądu należy pamiętać, że wszelkie egzekucje zostają do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wstrzymane. Dzisiaj napiszę o postępowaniu z firmami egzekucyjnymi.

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2020