Usługi rachunkowe

Kancelaria podatkowa świadczy usługi w zakresie prowadzenia obsługi księgowej podmiotów gospodarczych.

Usługi świadczone są w oparciu o stałe umowy o współpracy, w których indywidualnie ustalany jest zakres usług, wg zapotrzebowania klienta.

Usługi obejmują:

 • rejestrację firm
 • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych oraz ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji do obliczania podatku VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrz - unijnych,
 • prowadzenie kadr, płac rozliczeń ZUS pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, deklaracji ZUS,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie zeznań podatkowych dla firm i osób fizycznych,
 • likwidacja działalności gospodarczej,
 • przesyłanie do organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego /JPK/.

Obsługujemy jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne oraz spółki prawa handlowego.

Usługi księgowe wykonywane są w naszej siedzibie lub w oddziałach zgodnie z podpisaną umową w oparciu o aktualne przepisy prawne z poszanowaniem zasady poufności. Wszystkie dokumenty księgowane przez pracowników są osobiście weryfikowane przez właścicieli kancelarii w celu uniknięcia pomyłek.

© Kancelaria podatkowa s.c. D. B. Basoń 2021